วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

การใช้งานโปรแกรม Google Earth


การใช้งานโปรแกรม Google Earth เบื้องต้นดับเบิ้ลคลิกที่ Icon เพื่อเข้าสู้โปรแกรม

หลังจากที่เข้าสู่โปรแกรมหน้าจอของคุณก็จะเห็น ลูกโลก ซึ่งเราสามารถใช้ Mouseหมุนลูกโลกไปในทิศทางต่าง
เพื่อไปยัง ประเทศ ที่เราต้องการได้

1.
นำ Mouse เข้าไปที่ลูกโลก แล้ว Mouse จะกลายเป็นรูปมือ
2.
คลิกค้างไว้ แล้ว เลื่อน Mouse เพื่อหมุนโลก
แถบแจ้งสถานะ (Status )ของโปรแกรม Google EathPointer จะเป็นการ ระบุตำแหน่งว่า Moise ของเราอยู่ที่ ตำแหน่งพิกัดที่เท่าไหร่ บนโลก ใช้เพื่ออ้างอิง กับตำแหน่งจริงๆ บนพื้นโลกได้(GPS)
Streaming
จะบอกว่าเรากำลัง โหลด รูปถ่ายจาก Internet อยู่ ซึ่งต้องรอจนกว่าจะ 100% เพื่อจะได้ เห็นภาพในตำแหน่งนั้นๆ ได้ชัดที่สุด

Eye alt
ระยะห่างจากพื้นโลกในมุมมองขณะนั้น

การใช้เครื่องมือในการดูแผนที่

 ใช้ในการ Zoom เข้าออก เพื่อดูรายละเอียดใน ระดับที่ต้องการ
โดย คลิกที่ + ไปเลื่อยๆ ภาพจะก็จะยิ่งขายใหญ่ ใกล้มากขึ้น และ ถ้าคลิกที่ ก็จะย่อขนาดให้เล็กลง


ใช้ในการเลื่อนมุมมองไปในทิศทางต่างๆ
 

 

ใช้เพื่อหมุนแผนที่ไปทิศทางซ้าย และ ขวา


ใช้เพื่อให้ แผนที่ หมุนกลับไปให้ ทิศ เหนืออยู่ด้านบนเหมือนเดิม

ใช้ปรับองศาในการมองแผนที่ ว่าจะมองจาก มุม กี่ องศา
ใช้ปรับองศาในการมองแผนที่ ให้กลับไป เป็นตามปกติตัวอย่างการ การขยายเพื่อดูภาพโรงเรียน ปากเกร็ด จากความสูง 2025tt

การใช้ Search ในการค้นหาตำแหน่ง
นอกจากการหมุนโลกเพื่อหาตำแหน่งแล้ว เรายังสามารถให้ โปรแกรมวิ่งไปที่เมืองต่างๆ ตามที่เราต้องการค้นหาได้ โดยการ

1.
ใส่ ชื่อเมือง ที่ต้องการ ลงไปในช่อง Local Search2. กด Search ถ้าใส่ชื่อเมืองถูกต้อง โปรแกรมจะหมุนโลกไปใน ตำแหน่งนั้น โดยอัตโนมัติตัวอย่างการใช้ Local Search เพื่อค้นหา เมือง New York
ด้วยการใส่ คำว่า New York แล้วกด Search

2 ความคิดเห็น: